kunders

tillit

De fleste har som mål å få kunden til å handle (enten det er å fysisk kjøpe noe, eller gjøre en handling), den viktigste jobben du gjør er å skape et tillitsforhold mellom deg og brukeren. Man trenger ikke gå lenger enn til seg selv og se på egne handlingsmønster; når gjør du en handling?  

På Facebook og andre sosiale medier bombarderes vi av lave priser, rabattsalg og andre ”elleville tilbud”, men funker de? Stopper du selv opp ved slik markedsføring, eller scroller du bare videre? Ville du oppgitt mailadressen din til noen du ikke føler at gir deg noe annet enn mas om salg og tilbud? Hvis du får et nyhetsbrev fra noen som til enhver tid skal selge deg noe, åpner du mailen? Brukerne dine trenger å vite at du bryr deg om mer enn salget, at intensjonen din ligger litt dypere og at du har kjærlighet til faget ditt. Ved å gi kundene gratis opplevelser, et innsyn i hverdagen, eller gratis informasjon bygger du opp denne tilliten som igjen gjør at når du først gjør fremstøtet på handlingen, vil kundens skepsis være et tilbakelagt kapittel.

Et eksempel på en meget vellykket markedsføringskampanje

fra lenge før vi hadde sosiale kanaler: På 1930-tallet kjøpte

Nestlè oppskriften til Ruth Wakefields på sjokoladebitkjeks

(Chocolate Chip Cookies). De tok patent på oppskriften og

satte i gang produksjon. Det neste de gjorde var en genistrek

og et meget kjent eksempel på vellykket markedsføring; de

trykket oppskriften til kjeksen på emballasjen. Det geniale her

er at i oppskriften var det Nestle-sjokolade som gjorde at de

solgte mer sjokolade, det andre som skjedde var at kundene

løp til butikkene for å kjøpe kjeks for så få oppskriften med på

kjøpet. I dag er plattformen vi jobber i annerledes, men prinsippet

er det samme; vi må gi kundene våre en grunn til å handle fra oss.

    Husk at i havet av tilbydere gjelder det å skille seg ut og tilby akkurat det brukeren er ute etter